Pályázati felhívás

Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján

pályázatot hirdet

Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálat, tájékoztatás, feldolgozó munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Felsőfokú képesítés, Felsőfokú szakirányú végzettség. Főiskolán vagy
egyetemen szerzett könyvtáros/informatikus könyvtáros diploma.,

Könyvtárban szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

Könyvtárban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

Kiváló szintű Kommunikációs készség

Megbízhatóság, rugalmasság

Önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Felsőfokú szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a kinevezés feltétele

Részletes szakmai önéletrajz

Motivációs levél

Pályakezdők esetén a szakmai gyakorlatokon szerzett tapasztalat felsorolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom címére történő megküldésével (2900 Komárom, Tancsics Mihály utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/2-2. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

vagy

Elektronikus úton Rigláné Berczeli Mária részére a riaberczeli@gmail.com E-mail címen keresztül

Személyesen: Rigláné Berczeli Mária, Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókkal személyes beszélgetés, majd döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Az intézmény honlapja www.jmvk.hu - 2016. június 23.

Komárom Város honlapja www.komarom.hu - 2016. június 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.jmvk.hu

Vers - szöveg - játék

Új szolgáltatást kínál a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár.

  • Mi a jó versmondás titka?
  • Hogyan kell egy szöveget - verset vagy prózát- értőn és értetőn tolmácsolni?
  • Hogyan építsem fel az előadásomat?
  • Milyen vers, szöveg illik vagy nem illik hozzám?
  • Hogyan álljak ki a közönség elé?

Ilyen és hasonló kérdések megválaszolásához szeretnénk segítséget adni.

Szeretettel várjuk azokat az érdeklődőket, akik versmondásra adják a fejüket (önként vagy tanári felkérésre); azokat, akik Kazinczy-versenyre készülnek; azokat, akiknek időnként meg kell szólalniuk nagyobb nyilvánosság előtt; azokat, akiknek fontos az irodalom és az anyanyelv.

Elsősorban a 10-18 éves korosztályra számítunk, de a fiatalabb vagy idősebb életkor sem akadály.
Hozott verssel, szöveggel is foglalkozunk, de kérésre szívesen ajánlunk anyagot az adott célnak megfelelően.
Egyszeri segítséget éppúgy kaphat az érdeklődő, mint huzamosabb ideig tartó közös együttműködést.
Ez utóbbinak hozadéka lehet az iskolai érdemjegy javulása; a tanórákon, vizsgákon magabiztosabb fellépés; egy majdani állásinterjún való sikeres szereplés; kibékülés önmagammal; vagy olyasmi, amire most nem is gondolunk.

Egyéni és csoportos foglalkozásra egyaránt lesz lehetőség.
Minden alkalommal játék is tartozik a közös munkához.

A versműhely – szövegműhely - játékműhely ideje: 
minden pénteken 15-17 óra között a könyvtárban. 
Első alkalom: 2015. március 6.

(Az időpont a későbbiekben közös megegyezés alapján változhat).

Aki 3 órára jön, nem kell végig maradnia, aki később tud jönni, majd menet közben bekapcsolódik a munkába, rugalmasan alkalmazkodunk egymáshoz.

A foglalkozásokat Miklós Józsefné vezeti.

Jó szívvel ajánljuk ezt az új lehetőséget minden érdeklődő figyelmébe!

Feliratkozás Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom RSS csatornájára