Pályázati felhívás

Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom

könyvtáros

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálat, tájékoztatás, feldolgozó munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, könyvtáros/informatikus könyvtáros,

§         Könyvtárban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű Kommunikációs készség,

§         Megbízhatóság, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Felsőfokú végzettséget igazoló okiratok másolata.

§         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

§         Részletes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom címére történő megküldésével (2900 Komárom, Tancsics Mihály utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/2-1. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

§         Személyesen: Rigláné Berczeli Mária, Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatok beérkezése után, személyes beszélgetés majd döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Az intézmény honlapja www.jmvk.hu - 2016. április 11.

§         Komárom Város honlapja www.komarom.hu - 2016. április 11.

Vers - szöveg - játék

Új szolgáltatást kínál a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár.

  • Mi a jó versmondás titka?
  • Hogyan kell egy szöveget - verset vagy prózát- értőn és értetőn tolmácsolni?
  • Hogyan építsem fel az előadásomat?
  • Milyen vers, szöveg illik vagy nem illik hozzám?
  • Hogyan álljak ki a közönség elé?

Ilyen és hasonló kérdések megválaszolásához szeretnénk segítséget adni.

Szeretettel várjuk azokat az érdeklődőket, akik versmondásra adják a fejüket (önként vagy tanári felkérésre); azokat, akik Kazinczy-versenyre készülnek; azokat, akiknek időnként meg kell szólalniuk nagyobb nyilvánosság előtt; azokat, akiknek fontos az irodalom és az anyanyelv.

Elsősorban a 10-18 éves korosztályra számítunk, de a fiatalabb vagy idősebb életkor sem akadály.
Hozott verssel, szöveggel is foglalkozunk, de kérésre szívesen ajánlunk anyagot az adott célnak megfelelően.
Egyszeri segítséget éppúgy kaphat az érdeklődő, mint huzamosabb ideig tartó közös együttműködést.
Ez utóbbinak hozadéka lehet az iskolai érdemjegy javulása; a tanórákon, vizsgákon magabiztosabb fellépés; egy majdani állásinterjún való sikeres szereplés; kibékülés önmagammal; vagy olyasmi, amire most nem is gondolunk.

Egyéni és csoportos foglalkozásra egyaránt lesz lehetőség.
Minden alkalommal játék is tartozik a közös munkához.

A versműhely – szövegműhely - játékműhely ideje: 
minden pénteken 15-17 óra között a könyvtárban. 
Első alkalom: 2015. március 6.

(Az időpont a későbbiekben közös megegyezés alapján változhat).

Aki 3 órára jön, nem kell végig maradnia, aki később tud jönni, majd menet közben bekapcsolódik a munkába, rugalmasan alkalmazkodunk egymáshoz.

A foglalkozásokat Miklós Józsefné vezeti.

Jó szívvel ajánljuk ezt az új lehetőséget minden érdeklődő figyelmébe!

Feliratkozás Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom RSS csatornájára