Gyermekkönyvtárosi álláspályázat

Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom
gyermekkönyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Jedlik Ányos utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nyilvános, gyermekkönyvtári szolgálat, tájékoztatói feladatok, rendezvények, könyvtári foglalkozások, kapcsolattartás az oktatási intézményekkel, együttműködés más részlegekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, könyvtáros/informatikus-könyvtáros diploma,
 • Könyvtárban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, pedagógus végzettség,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • TextLib integrált könyvtári rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs készség, önálló munkavégzés, problémamegoldásra törekvés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Felsőfokú szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a kinevezés feltétele
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. december 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Muhi Orsolya nyújt, a 06-34/344-631 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom címére történő megküldésével (2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/4-1. , valamint a munkakör megnevezését: gyermekkönyvtáros.
 • Elektronikus úton Muhi Orsolya részére a muhi.orsolya@jmvk.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Muhi Orsolya, Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókkal személyes beszélgetés, majd döntés.

A pályázat elbírálásának határideje:

2016. december 16.

Könyvtárosi álláspályázat

Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom

"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom
könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálat, tájékoztatói feladatok, feldolgozó munka

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, könyvtáros/informatikus-könyvtáros diploma,
 • Könyvtárban szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Könyvtárban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • TextLib integrált könyvtári rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs készség, önálló munkavégzés, problémamegoldásra törekvés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Felsőfokú szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a kinevezés feltétele
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Pályakezdők esetén a szakmai gyakorlatokon szerzett tapasztalat felsorolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. december 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Muhi Orsolya nyújt, a 06-34/344-631 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom címére történő megküldésével (2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/4-2. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
 • Elektronikus úton Muhi Orsolya részére a muhi.orsolya@jmvk.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Muhi Orsolya, Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókkal személyes beszélgetés, majd döntés.

A pályázat elbírálásának határideje:

2016. december 22.

Feliratkozás Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom RSS csatornájára