Dejiny našej knižnice

Knižnicu založila Komáromská okresná rada 27. decembra 1952. Dostala meno Komáromská okresná knižnica a svoju činnosť zahájila  v marci 1953 na adrese Gy. Klapku č.37.

Z príležitosti 50. výročia úmrtia Móra Jókaiho 5.mája 1954 sa organizácia premenovala po veľkom spisovateľovi na Komáromskú okresnú knižnicu Móra Jókaiho.V tých časoch jej fond pozostával z 8300 zväzkov a z Jókaiho zbierky, ktorá bola čitateľom sprístupnená prezenčne.

Metodik okresnej knižnice usmerňoval 33 dedinských knižníc.

Začiatkom 60-tych rokov sa dobudovali skladové katalógy, začali sa vytvárať katalógy pre čitateľov a zaviedol sa systém voľne prístupných regálov.

Okrem požičiavania sa uskutočňovali aj rôzne knižničné a kultúrne podujatia.

Priestory v budove na Klapkovej ulici boli stále tesnejšie, preto sa knižnica v r. 1966 presťahovala na adresu u. Mihálya Táncsicsa č.10.


 

Tu sa mohlo zriadiť aj detské oddelenie a tiež čitáreň.

R.1971 nastali zmeny v štruktúre verejnej správy a tak bola knižnica znovu premenovaná: stala sa z nej Okresná a mestská knižnica Móra Jókaiho.

Pravidelne organizovala stretnutia so spisovateľmi, dni kníh a prednášky nielen pre účely mesta ale aj pre knižnice okresu.

V tomto období sa prioritne venovalo mládeži: uskutočňovali sa nábory v závodoch, knižnica sa „vysťahovala” aj na kúpalisko a vybudovalo sa hudobné oddelenie.

Posilnenie celoštátneho vlastivedného hnutia prinieslo ďalšiu dôležitú úlohu: vybudovanie regionálnych zbierok. Tie sa potom stali významným zdrojom spracovania regionálnych dejín a miestopisov. V rokoch 1974-1995 regionálny historik László Kecskés pomáhal bádateľom v roli odborného poradcu. Regionálny knihovník vybudoval čitateľský a odborný katalóg zbierky a tiež publikoval zošitové katalógy.

V r. 1984 zanikli okresy a spolu s nimi postupne aj okresná metodická činnosť knižnice.

V 80-tych rokoch sme zorganizovali a vybudovali sieť školských knižníc v Komárome ako aj v najbližšom okolí.

Vyhľadávanie vo fonde zjednodušili okrem klasických katalógov (integrovaný abecedný a odborný) aj dva nové, analytické: katalógy drám a literárnych recenzií.

90-e roky priniesli zmeny v štruktúre knižničnej siete. Zanikla sieťová metodická činnosť a zmenilo sa aj odborné poradenstvo v školských knižniciach.

Mestská knižnica sa dostala priamo pod kontrolu zriaďovateľa.

V r. 1991 sme „vyrástli” aj budovu na Táncsicsovej ulici a z priestorovej núdze sa detská knižnica presťahovala do Spoločenského domu.

Mestská knižnica Móra Jókaiho sa snaží držať krok s celospoločenskými zmenami a vyhovieť aj novým čitateľským požiadavkám.

Zbierky AV a DVD spĺňajú aj vyššie nároky milovníkov filmu.

Prvý počítač sme obdržali v r. 1994. Od r. 1996 používame integrovaný knižničný systém TextLib.

Elektronizáciu fondu nasledovalo zavedenie elektronickej výpožičky. V r. 1998 sme uzavreli tradičný lístkový katalóg. Používatelia vyhľadávajú už v našom on-line katalógu.  Od toho roku ponúkame aj možnosť používania Internetu.

Našim hlavným cieľom je ďalší rozvoj služieb knižnice v súlade s očakávaniami 21. storočia. Plánujeme rozšíriť naše on-line služby, zvýšiť úroveň kultúry čítania a vylepšiť spoluprácu s handicapovanými vrstvami.