Služby Mestskej knižnice Móra Jókaiho

Prezenčné použitie knižničných dokumentov

 • Všetky knižničné dokumenty

Výpožička knižničných dokumentov

 • Knihy

 • Periodiká

 • Audiovizuálne dokumenty

 • Elektronické dokumenty

 • Výpožička dokumentov z príručnej knižnice mimo otváracieho času, od soboty do utorka

 • Výpožička kurentných časopisov mimo otváracieho času, od soboty do utorka

Medziknižničná výpožičná služba

 • Original

 • V kópii

Reprografické služby

 • Vyhotovenie fotokópií

Počítačové služby

 • Editovanie textov

 • Tlač

 • Používanie databáz CD, CD-ROM a DVD

 • Používanie Internetu

Informačné služby o:

 • Knižničnom fonde

 • Knižničných službách

 • Okruhu získavania knižničných dokumentov

 • Používaní knižnice

 • Katalógoch knižnice

 • Prírastkoch fondu knižnice

 • Rezervácia dokumentov

 • Oznámenie o rezervovanom diele

 • Predĺženie výpožičnej doby

 • Informácie o knižničnom systéme

 • Sprostredkovanie služieb iných knižníc

 • Používanie integrovaného knižničného systému TextLib

 • Používanie databáz

 • Používanie Internetu

Informácie o odbornej literatúre

 • Odporúčanie dokumentov

 • Regionálne informácie

 • Poskytovanie bibliografických údajov

 • Sledovanie tlače

 • Verejnoprospešné informácie

Podujatia

 • Podujatia napomáhajúce výuke a samovzdelávaniu

 • Informatická príprava

 • Podujatia venujúce sa remeslám a zručnosti

 • Podujatia popularizujúce literatúru a knižnicu

Výstavy

Starostlivosť o handicapovaných

Knižničná propaganda

 

Registračný a Služby poplatok v 2014

Registračný poplatok: 

 •  Dospelý 2000,- Ft
 •  študent 1000,- Ft
 •  Príjemca 1000,- Ft
 •  Zadarmo: Mladší 16 rokov, Nad 70 rokov, vychovávateľ, knihovník atď.)

Poplatok za neskoré:

 • 10 Ft/dokument/den
 •  Poštovné +150,- Ft / varovania

Služby poplatok:

 •  Kopírovanie:
  • A/4 15,- Ft
   • duplex 30,- Ft
  • A/3 30,- Ft
   • duplex 60,- Ft
 •  Tlač 20,- Ft/stránky, · Skenovanie 50,-Ft/strana
 •  Internet 400,- Ft / hodín, 200,- Ft / pol hodiny